"Bebetto" - Иновации

Inovation

 

  

 

 

 

 

 

SAS - Shock Absorption System - to improve ride comfort, the front wheel swivel mechanisms are equipped with shock-absorbing elements, which absorb vibrations caused by uneven road conditions, which the pushchair is riding over. Each mechanism has its own shock absorber for greater comfort overcoming the irregular terrain.


DMS* - Direction Memory System - Overcoming uneven road surfaces by front wheels may cause detachment of one of the wheels from the surface when the second wheel overcomes the obstacle. In these situations the wheel that loses contact with the ground can start independent rotation and change its position in relation to the second wheel. When the wheel contacts the surface again and is trying to return to the proper lane that can cause vibrations. The Direction Memory System is designed to remember the position which the wheel had before losing contact with the surface.


 

Bebetto strollers with label „UV50+” have elements providing very high sun protection

 

 

 

 

 

Aluminium construction for demanding

For that reason Bebetto strollers are much more lighter, but also strong as steel.

 

 

 

 

 

Car seat MARS Comfort have European Safety certificate, according to norm ECE R44/04

 

 

 

 

 

 

Universal bottle holder / cup. In the summer we can quench thirst putting in for example bottle of water

 

 

 

 

 

 

Umbrella in this same colour what stroller, protect our children from bad UV lights

 

 

 

 

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

Гаранцията се предоставя от фирма „АЛ“ ЕООД и следва евентуални ремонти да бъдат извършвани само в оторизирани от фирмата сервизи.

1.Търговската гаранция важи за територията на Република България.

2.Гаранцията е валидна в случаите , в който повредата е в резултат на скрит дефект в компонентите на артикула, както и по време на експлоатацията през определения гаранционен период.

3.Гаранционно обслужване се извършва на стоки, само срещу представянето на надлежно попълнена гаранционна карта с подпис,печат и прикрепена касова бележка.

4.Гаранционен срок и гаранционни права - по отношение на този продукт Вие имате търговска гаранция от 12 месеца, която започва да тече от датата на закупуване на стоката. Гаранцията важи само за първият купувач, не може да се преотстъпва и е валидна само за територията на Република България. Независимо от нея продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, съгл. чл.112 от ЗЗП. В този случай продавачът е длъжен в рамките на един месец,счетено от датата на предявяване на рекламацията да отремонтира стоката и да я приведе в съответствие с договора за продажба.След изтичане на този срок потребителят има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или намаляне на цената.Отремонтирането на стоката е безплатно за потребителя.Потребителя не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената, когато търговецът е съгласен да бъде извършена замяна на стоката с нова или нейното отремонтиране в рамките на един месец след предявяване на рекламацията(чл.114 ал.2). По време на престоя на стоката в сервиза, търговецът не е длъжен да осигурява друга оборотна стока за ползване на потребителя.Потребителят може да упражни правото си на гаранция в срок до две години , считано от доставката на стоката съгласно ч.115."

Всеки ремонт се отразява в гаранционната карта , като се записва датата на предявяване на рекламацията, описва се повредата и начинът за отстраняването й, имената и подписа на лицето, извършило ремонта и се поставя печат на оторизирания сервиз.По закон привеждането на продукта в съответствие се извършва в срок, не по-голям от 20 работни дни считано от датата на предявяване на рекламацията.Ако възникне повреда нашия сервиз я отстранява до 72 часа.

Уважаеми клиенти, за своевременното и пълно отстраняване на евентуално възникналите дефекти по закупения от Вас артикул, моля имайте предвид следното:

1.Предаването на стоката за гаранционно обслужване се извършва в магазина, от който е закупена, като клиента ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предоставя гаранционна карта с прикрепена касова бележка.

2.При предаване в магазина, детските колички следва да бъдат почистени от нечистотии по колелата и да бъдат снети всички елементи неподлежащи на ремонт.

3.С оглед запазване чистотата на меките части при транспортиране е добре артикулът да бъде опакован в найлонов плик.

Независимо от гаранцията продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите  ЗЗП.

ВАЖНО:

1.Промените или износването на количката,  които са предизвикани от ежедневната употреба, не са основание за предявяване на гаранционни претенции и не се приемат за производствен недостатък.

2.Рекламации за некомплектованост и видими външни дефекти по артикула се признават само по време на покупката.

 

Гаранцията не покрива следните случай:

1.Щети, нанесени от потребителя, вследствие на несъобразяване или пренебрегване инструкциите за употреба и монтаж.

2.При извършване на ремонт в сервиз на не упълномощени лица.

3.Повреди, предизвикани от удар,претоварване или ползването на артикула не по предназначение.

4.Счупени, спукани  или износени пластмасови елементи.

5.Повредени, капси,дъждобрани, покривала и др.  подобни компоненти.

6.При естествено износване на артикула или негови части – гуми,джанти,педали, ръкохватки, избеляла, повредена или скъсана дамаска/тапицерия, в следствие на ежедневната употреба.

7. Повреди, причинени от нестандартни своеволни промени в конструкцията и дизайна на продукта.

8. Корозия, причинена от липсата на поддръжка или неправилна експлоатация.

9.Повреди в механизмите на колелата,в следствие липсата на  периодична поддръжка със смазочни материали(например WD-40)

 

За BEBETTO    Доставка    Контакт с нас Уеб дизайн и SEO оптимизация от StudioWeb.BG